A+ A A-

De leiding

Ontwikkeling is bij Scouting gericht op de persoonlijke ontwikkeling van Scoutingleden waarbij ervoor gezorgd wordt dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen Scouting te kunnen vervullen.

 

Regionale/Landelijke trainingen

De regionale en landelijke trainingen zijn onderdeel van de Scouting Academy. Het doel van Scouting Academy is o.a. dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn en ook buiten Scouting officieel erkend worden.

 

EHBO training

Meerdere malen per jaar wordt de leiding getraind in het geven van eerste hulp. Ze spelen met een ervaren trainer praktijksituaties na.

Login or Registreer

LOG IN